Posts

Sociale ecologie en politiek, een interview met initiatiefnemer Roger Jacobs

Image
Recent verscheen er een boek van Murray Bookchin in het Nederlands. Sociale ecologie en politiek is nu al het boek van het jaar, niet omdat het zoveel interesse van mensen wekt maar wel omdat het een boek is dat op een zeer goed moment komt.

Murray Bookchin behoort niet meer tot de levenden maar is misschien wel de invloedrijkste denker van dit moment in Noord-Amerikaanse links-libertaire kringen. Bovendien reikt zijn politieke impact tot in het Midden-Oosten, en dan vooral tot in Syrisch Koerdistan. Het nieuw verschenen werk laat ons kennismaken met de politieke en andere filosofie van een pionier van de ecologische beweging. Met Provo had Bookchin gemeen dat hij er zeker geen problemen mee had om met politieke groepen aan gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Vermits er dit jaar zowel in Nederland (net voorbij) als in België (in oktober) gemeenteraadsverkiezingen zijn komt ook daarom dit boek op een goed moment. Ik interviewde Roger Jacobs, wellicht diegene die er het meest toe b…

Hoe de N-VA er wel mee wegkomt

Image
Steven Vandeput, Guy Van Sande, Liesbeth Homans, Mark Demesmaeker,... De ene na de andere bekende N-VA'er komt in opspraak momenteel. Als het met bekende SP.A'ers zou gebeuren dan zou momenteel het kot te klein zijn. Maar de N-VA leek de laatste tijd vrij ongenaakbaar in de peilingen, dus is het geen groot nieuws in de media. Waarom de N-VA zo weinig problemen had in de peilingen? Misschien wel omdat het een weinig politiek bewust kiespubliek heeft. Het bestaat voor een groot deel uit mensen die vroeger voor het VB stemden, blanco stemden of gewoon thuis bleven op verkiezingsdagen.


De N-VA heeft ook weinig concurrentie op rechts. Het VB? Te wereldvreemd en te extreem. De Open Vld? Te individualistisch en met te veel liberalen die eerder het centrum opzoeken dan rechts. De CD&V? De ideologie van de partij is wat passé, en er zijn nog altijd te veel connecties met (het regelmatig de sociale kaart trekkende) beweging.net om een uitgesproken rechts verhaal te kunnen brengen. …

De N-VA en mei '68

Dat de N-VA de erfenis van mei '68 ongenegen is zegt veel over de partij. Het geeft ook aan dat de N-VA de maatschappij van de voorbije 50 jaar deels afwijst, en dat de partij wat weigerachtig of conservatief staat tegenover een groeiende impact van feministische en niet-heteroseksuele tendenzen. Dat men bij de N-VA mei '68 associeert met individualisme is onterecht. Het fenomeen van 50 jaar geleden kan hoogstens geassocieerd worden met een sociaal individualisme of een individualistisch socialisme, met andere woorden marginale sociale tendenzen, zelfs binnen de erfenis van mei '68. Individualisme heeft veel meer connecties met liberalisme en het Thatcheriaanse denken van vroeger.

Peilen in Vlaanderen

Image
Uit een nieuwe peiling omtrent de populariteit van partijen en politici in België blijkt de populariteit van premier Michel in Vlaanderen. Als we de peiling mogen geloven zou die veel groter zijn in Vlaanderen dan in Wallonië. Zou de peiling er naast zitten? Zo'n peilingen zijn niet wetenschappelijk en dus moet men er ook niet te veel van geloven. Zegt het spreekwoord niet 'onbekend maakt onbemind'? In Wallonië kennen ze Michel toch beter dan in Vlaanderen? Welnu, misschien maakt dat onbekend zijn wel juist de populariteit van Michel. Wat weten wij in Vlaanderen over de premier en zijn partij de MR? De media in Vlaanderen bericht er weinig over, en de linkerzijde in Vlaanderen focust veel meer op de aard van een partij als de N-VA dan op die van de MR. Wie weet er bijvoorbeeld dat de meest rechtse vleugel van de MR, met als boegbeeld minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, in het elitair en de rijksten ondersteunend gedrag niet moet onderdoen voor de N-VA? Wat wee…

Rob Devos en het postmodernisme

Image
Maarten Boudry heeft een nieuwe stroming gevonden om te bekritiseren. Boudry is het soort denker dat graag bekritiseert en polemiseert. Hij doet dat liever dan zelf met verhalen op de proppen te komen denk ik. Boudry houdt niet zo van positieve narratieven denk ik. Hij gaat liever voor de negatie ervan, of het nu om het kleine verhaal van het postmodernisme of de grote verhalen van Islam en Communisme gaat. De laatste tijd bekritiseert Boudry graag het postmodernistische denken, of wat hij als zodanig ervaart. Voor wie het postmodernisme weinig of niet kent, Postmodernism and the Left van Barbara Epstein is een goede inleidende tekst tot wat het Franse en het Amerikaanse postmodernistische denken inhouden.Barbara EpsteinPostmodernisme is volgens Boudry "een losse verzameling van denkers, voornamelijk van Franse oorsprong, zoals Jean-François Lyotard, Michel Foucault en Jacques Derrida, maar bij voorbeeld ook de Amerikaanse filosoof Richard Rorty". Rob Devos kroop onlangs …

Het Zondagsinterview met Bart De Wever ontleed

Image
Bart De Wever gaf onlangs een interview weg aan de krant De Zondag, dat dit weekend verscheen. Ik becommentarieer hier de opvallendste passages.

"Politiek is de hoogste roeping, zoals Cicero ooit zei. Maar weinigen worden ertoe uitverkoren. Wie toch dat geluk heeft, is geprivilegieerd. Ik voel me tot op vandaag geprivilegieerd dat ik dit leven mag leiden. En ik word er nog goed voor betaald ook."
Het is niet het enige vlak waarop de Antwerpse burgemeester geprivilegieerd is. Hij is rijk, wit, Vlaming, één van de machtigste Belgen en Antwerpenaars, man, N-VA voorzitter, heeft een veel betere gezondheid dan vroeger, niet oud en niet jong. Je kan je afvragen op welk vlak Bart De Wever dus niet geprivilegieerd is.

"De God van het christendom is een gezellige God geworden: aanwezig op moeilijke momenten, afwezig in het dagelijkse leven. Een mens bepaalt zelf wat hij eet en met wie hij slaapt. Maar dan duikt daar Allah op die wel het dagelijkse leven wil regelen. Dat zorgt vo…

Het andere nieuws - 16 maart 2018

Image
Terwijl niet lang geleden de N-VA nog volop in de media kwam met de boodschap dat vluchtelingen en mensen zonder papieren volgens de partij afbreuk kunnen doen aan de sociale zekerheid in België, wordt nu de aanval op de sociale zekerheid vanuit de N-VA verder ingezet. De N-VA wil namelijk heel veel gaan besparen in die sociale zekerheid tijdens de volgende begrotingscontrole, zo'n 2 miljard euro. Moest de "zwarte piet" kaart doorgespeeld worden naar vluchtelingen en mensen zonder papieren als afleidingsmaneuver?

<>

De regering heeft een nieuw akkoord bereikt om bedrijfswagens van de weg te proberen halen. De maatregel dreigt grotendeels een slag in het water te worden want aan het huidige fiscale gunstregime voor de 700.000 à 800.000 bedrijfswagens wordt namelijk niet geraakt. Hoe krijgen we de mensen uit hun auto? Is het door het openbaar vervoer sneller te maken en vooral aangenamer dan wat het nu is? Het heeft met veel andere dingen te maken dan het gebrek aan …